Image Hosting by PictureTrail.com Image Hosting by PictureTrail.com Image Hosting by PictureTrail.com Image Hosting by PictureTrail.com Image Hosting by PictureTrail.com

.. โน๊ต (1) / : -
เนื่องจากหน้าเว็บไซต์ที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้มีข้อมูลภาพและข้อมูลข้อความเป็นจำนวนมาก ในการ " โหลดข้อมูล " ให้ครบทุกจุดนั้นอาจจะใช้เวลาประมาณ 1 นาที


.. โน๊ต (2) / :
- ถ้ากรอบรูปภาพปรากฎตัวอักษรภาษาอังกฤษ (คือ ไม่มีภาพในกรอบของรูปภาพแต่จะมีข้อความภาษาอังกฤษแทน) ให้ท่านกดปุ่ม F 5 ที่คีบอร์ดเพื่อเรียกภาพขึ้นมา

Image Hosting by PictureTrail.com Image Hosting by PictureTrail.com